Integritetspolicy

Personuppgiftsbehandling

AM Berglund samlar in och behandlar de personuppgifter du tillhandahåller i samband med att du blir
kund hos oss. Dina personuppgifter behandlas i syfte att tillhandahålla de tjänster du beställer.
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din adress, din e-postadress och telefonnummer samt personnummer.
AM Berglund behandlar dina personuppgifter enligt lag.

 

Personuppgiftsansvarig

AM Berglund (AM Berglund AB, 556817-9658) är personuppgiftsansvarig.

Dina rättigheter

Tillgång till uppgifter
Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.
Rättelse
Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också
komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
Radering
Du kan begära att dina personuppgifter raderas om exempelvis:

  • Personuppgifterna inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke
  • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål behandlingen sker
  • Personuppgifterna behandlas på ett felaktigt sätt

Säkerhet

AM Berglund arbetar aktivt för att säkerställa en säker hantering av dina personuppgifter. Detta gäller
såväl genom tekniska som organisatoriska åtgärder.

Kontakt

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan
beskrivna rättigheter är du välkommen att kontakta oss på hej@am-berglund.se eller via telefon på 0250-
57 14 00.